Trường Western Sydney University  đã có từ năm 1891 như vậy với kinh nghiệm hơn 1 một thế kỷ về giảng dạy.

  • Trường đã được xếp vào tóp thứ 2% của các trường đại học danh giá Hàng đầu thế giới.
  • Đứng số #1 Australia và thứ #4 trên thế giới về đào tạo Nursing.
  • Đứng số #1 trong các trường đại học ở Sydney về tỉ lệ thành công của sinh viên sau khi tốt nghiệp với 83,4% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, 91.5% có việc làm sau khi tốt nghiệp sau đại học.

Trường hiện có đến 10 Campuses bao gồm: Sydney City, Liverpool City, Parramatta City, Campbelltown, Bankstown, Parramatta South, Hawkesbury, Pernrith, Nirimba, Sydney Olympic Park.

HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP(Tham khảo)

  • Đối với bậc Đại học học phí từ A$25,000/năm – A$31,400/năm

Riêng với Khoa Doctor of Medicine học phí A$63,800/năm

  • Đối với bậc Sau Đại học học phí:

– Graduate Certificate (6 tháng – 1 năm) : A$13,380/năm – A$31,680/năm

– Graduate Diploma (1 năm): A$25,480/năm –A $35,480/năm

– Master (1 năm – 2 năm): A$18,750/năm – A$35,480/năm

5 Comments

Leave a Reply

Layer 1
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn để 
nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn.