New course

Hospitality Management

Instructor
huyenbui
2 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
  • Reviews
cache_4104743974

COURSE DESCRIPTION (MÔ TẢ KHÓA HỌC)

The hospitality management training program aims to improve knowledge for clients who have worked in the industry but are not trained skills according to international standards. Our materials and books from Australian schools will help you to complete skills and update knowledge in international hospitality management.

Chương trình đào tạo Quản trị Nhà Hàng, khách sạn nhằm bổ sung kiến thức cho các bạn đã đi làm nghề nhưng chưa được đào tạo các kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tài liệu và giáo trình từ các trường tại Úc của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn hoàn thiện các kỹ năng và cập nhật kiến thức về Quản lý nhà hàng khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Please contact us to have information detail of tuition fee and timetable.

Requirements (Yêu cầu)

  • High School Graduation or equivalent
  • Functional English (can read, understand English)
  • Over 18 years old.
  • Tốt nghiệp cấp 3 trở lên hoặc tương đương
  • Có khả năng tiếng Anh cơ bản (có thể đọc, hiểu bằng tiếng Anh)
  • Trên 18 tuổi.
Layer 1
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn để 
nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn.