TAILORED ENGLISH COURSE TIẾNG ANH THEO YÊU CẦU

4 out of 5
4
6 reviews

Online English course with certified teachers from native English-speaking countries. Learners register for courses according to their timetable and personal purposes, in groups or individuals.

Khóa học tiếng Anh trực tuyến với giáo viên là những người có bằng cấp chuyên môn, từ các nước nói tiếng Anh. Học viên đăng ký khóa học phù hợp theo nhu cầu cá nhân và thời gian biểu của mình, theo nhóm hoặc cá nhân.

Benefit: Flexible studying time. Learners study by our teachers’ materials with the grade commitment for someone who needs English for overseas study, work, and migration.

Learners need to enroll at the center of the time schedule. Our teachers and customer services will consult the suitable programs.

Chương trình tiếng Anh thiết kế theo yêu cầu của khách hàng theo nhóm hoặc cá nhân.

Ưu điểm: Thời gian học linh hoạt. Học viên học theo giáo trình của giáo viên tại trung tâm, có cam kết điểm số đầu ra cho học viên cần tiếng Anh để đi du học, lao động, định cư các nước.

Học viên cần đăng ký với trung tâm lịch học. Nhân viên dịch vụ khách hàng và giáo viên của trung tâm sẽ tư vấn chương trình phù hợp.

Requirements (Yêu cầu)

  • No limitation of age and qualification.
  • The tuition structure is flexible according to the tailored courses by students.
  • Students take a review periodically and get approval for teacher changes.
  • Không giới hạn độ tuổi và trình độ học vấn.
  • Biểu học phí linh động tùy vào chương trình khóa học thiết kếtheo yêu cầu học viên.
  • Học viên định kỳ được đánh giá và yêu cầu thay đổi giáo viên.

 

Curriculum is not available.4
4 out of 5
6 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
3
Stars 4
0
Stars 3
3
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Enrolled: 34 students
Duration: 10 hours
Video: 9 hours
Level: Advanced
Layer 1
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
Trang web này sử dụng cookie và yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn để 
nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn.